Onze stichting is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, sponsors en giften.

Indien u onze stichting financieel wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL75 RABO 0168 4727 67 ten name van Stichting Kledingbank Altena te Werkendam.

Voor meer informatie rond de fiscale aftrekbaarheid van giften, verwijzen wij u graag naar de site van de Belastingdienst.

Tevens heeft de Belastingdienst ons een ANBI-status gegeven waardoor u giften fiscaal kunt verrekenen! 

 

Hieronder staan het jaarverslag over 2015 en de begroting voor 2016

 

Jaarverslag 2015

 Begroting 2016