Hieronder vindt u de huisregels van De Kledingbank:

Op verzoek van één van de vrijwilligers dient u, als bezoeker van De Kledingbank, uw pas te tonen. Als u bepaalde kleding niet mee wilt nemen, legt u deze netjes terug. Meegenomen kleding kan niet worden geruild.

In de Kledingbank wordt discriminatie, scheldpartijen en/of het (dreigen) van fysiek geweld op geen enkele wijze getolereerd. De Kledingbank behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Kledingbank te ontzeggen aan bezoekers die deze regels niet naleven.

Hartelijk dank voor het naleven en opvolgen van onze huisregels!